UTILIZAREA ADECVATĂ A iGRO

Utilizarea Răspunsului efectiv al creşterii comparativ cu Răspunsul estimat al creşterii

Modelul de anticiparea creşterii, ilustrat prin comparaţia dintre răspunsul efectiv şi răspunsul estimat al creşterii, utilizează modelele de predicţie publicate, pentru a realiza o reprezentare vizuală a răspunsului efectiv al creşterii pacientului comparativ cu răspunsul estimat al creşterii la tratamentul cu hormon de creştere (GH), conform modelelor publicate. Răspunsul la tratamentul cu GH variază în funcţie de diagnostic şi este relativ mai mare la pacienţii cu deficit idiopatic al hormonului de creştere (IGHD), decât la pacienţii cu Sindrom Turner (TS) sau decât la copiii născuţi mici pentru vârsta gestaţională (SGA). De asemenea, responsivitatea (capacitatea unui individ de a creşte ca răspuns la GH) variază de la o persoană la alta, chiar în cadrul aceluiaşi diagnostic. Este important de reţinut că modelele de predicţie a creşterii utilizate în iGRO pentru deficitul de hormon de creştere poate fi aplicat numai pacienţilor cu IGHD.

Variaţiile responsivităţii pot fi influenţate de factori cum ar fi diagnosticul incorect, prezenţa unor afecţiuni endocrine, nutriţionale sau sistemice, lipsa complianţei la tratament sau afectarea sensibilităţii la GH. Medicii trebuie să utilizeze cunoştinţele şi judecata proprie în evaluarea răspunsului de creştere a pacienţilor lor şi trebuie să facă ajustări ale planului de tratament.

Limite ale Răspunsului efectiv al creşterii comparativ cu Răspunsul estimat al creşterii

Utilizarea modelului de predicţie a creşterii, ilustrat prin comparaţia dintre răspunsul efectiv şi răspunsul estimat al creşterii, este limitată de o serie de factori. Creşterea este un proces complex şi mulţi factori cunoscuţi şi necunoscuţi pot influenţa răspunsul creşterii la tratamentul cu GH. Astfel, variabilele descoperite a fi asociate cu răspunsul de creştere în modelele de predicţie, toate fiind bazate pe analiza de regresie multiplă a datelor din KIGS, explică 30 până la 70% din variabilitatea răspunsului de creştere, iar în unele cazuri, mai aproape de 30% (30-70% pentru IGHD, 30-68% pentru ST, 30-52% pentru SGA).

Mai mult, analiza de regresie multiplă a datelor de la populaţii mari de pacienţi poate oferi informaţii importante despre aceste populaţii, dar semnificaţia lor pentru fiecare pacient individual poate fi limitată ca valoare estimată pentru un anumit pacient ce poate devia considerabil de la valoarea observată (de exemplu, pentru anul 1 al modelului IGHD, intervalul de încredere de 95 % pentru o anumită estimare este ± 2,6 cm). În plus, modelele de predicţie nu iau în considerare prezenţa subgrupurilor în cadrul unei anumite categorii de diagnostic, cum ar fi în cazul TS unde există subgrupuri în funcţie de cariotip. Având în vedere aceste limitări, este important ca modelele de predicţie să fie utilizate de către experţi cu cunoştinţe de statistică şi experienţă în tratamentul cu GH la copii.

Doza GH

Orice doză de GH prescrisă trebuie să fie în conformitate cu Rezumatul Caracteristicilor Produsului.