POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE iGRO

Optimizarea răspunsului de creștere individuală (Individual Growth Response Optimization, iGRO) este un instrument online dezvoltat de către și în numele Pfizer Inc., spre a fi utilizat de clinicile de endocrinologie (care pot fi cabinete medicale individuale, cabinete medicale individuale asociate, societăți comerciale sau alte tipuri de unități medicale) (Clinicile) și personalul lor autorizat (Utilizatorii finali) pentru a previziona rezultatele de creștere în cazul copiilor tratați cu hormoni de creștere.

În conformitate cu legislația din UE și Elveția privind confidențialitatea, fiecare Clinică va fi operatorul de date al tuturor datelor Pacienților, transmise și utilizate în iGRO, precum și al tuturor datelor Utilizatorilor finali. Pfizer Healthcare Ireland, cu sediul situat la adresa 9 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24 - D24NT20, Irlanda, va fi un operator de date cu privire la datele Utilizatorului final.

Pfizer Inc. și alte societăți relevante afiliate Pfizer sunt numite solidar în această Politică de confidențialitate drept „Pfizer”.

Pentru ca Clinicile și Pfizer să se achite de responsabilitățile ce le revin în conformitate cu legile din UE și Elveția privitoare la confidențialitate, prezenta Politică de confidențialitate prevede modul în care vor fi prelucrate informațiile transmise în virtutea utilizării iGRO.

PRIN UTILIZAREA iGRO ȘI PRIN FURNIZAREA DATELOR PERSONALE FOLOSIND INSTRUMENTUL iGRO, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ AȚI INFORMAT FIECARE PERSOANĂ ALE CĂREI DATE VOR FI /AU FOST TRANSMISE DE CĂTRE SAU ÎN NUMELE CLINICII DVS. PRIVIND FAPTUL CĂ DATELE LOR PERSONALE VOR FI PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI, DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI CĂ ACESTE PERSOANE AU FOST DE ACORD CU RESPECTIVA PRELUCRARE.

 

(1) DATE PERSONALE

iGRO poate stoca și prelucra următoarele tipuri de date transmise de Clinici:

Date privind Utilizatorul final

Date privind Pacienții

adrese de e-mail

identificatorul pacientului - acesta este numărul de urmărire alocat de clinică

parole

inițialele pacienților

clinica

data nașterii

numele

sexul

numele de familie

vârsta gestațională (numai pentru deficiența idiopatică a hormonului de creștere DIHC)

 

greutatea la naștere

 

înălțimea părinților

 

diagnosticul

 

starea pubertară și vârsta de debut

 

înălțimea

 

greutatea

 

vârsta osoasă

 

valoarea maximă de vârf a HC (opțional numai pentru DIHC)

 

data de începere a tratamentului

 

doza de HC

 

numărul de injecții administrate săptămânal

(2) MODULE COOKIE

Instrumentul iGRO folosește două module cookie. Modulul cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de cifre și litere) și care este trimis de un server web către browserul web, fiind stocat de acesta din urmă pe unitatea dvs. de disc. Identificatorul este apoi trimis înapoi către server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server. Aceasta îi permite serverului web să identifice și să urmărească browserul web.

iGRO stochează numai module cookie anonime, ce respectă prevederile de confidențialitate. Modulele cookie nu permit corelarea cu datele personale ale Utilizatorului final sau ale Pacientului.

Cele două module cookie stocate de iGRO sunt:

1)  un modul cookie pentru sesiune
Numit de exemplu „SESSc81e2429a611c7853e44eba4be44e134”, cu o valoare precum „Ur9rDZxy3v981Pa9a9xwzEvHfaSf7I_24ZKnCXNR36o”, complet anonim și care respectă normele privind confidențialitatea. Modulele cookie pentru sesiune vor fi șterse din computerul dvs. în momentul în care închideți browserul.

2)  un modul cookie numit „has_js” cu valoarea „1” sau „0”, care este utilizat de instrument pentru a memora politica browserului privitoare la utilizarea Javascript.

Majoritatea browserelor acceptă automat module cookie, însă, de obicei, puteți să vă schimbați browserul pentru a împiedica stocarea modulelor cookie. Pentru mai multe informații despre modulele cookie și despre cum puteți să le dezactivați, vizitați www.allaboutcookies.org. Dacă utilizați un smartphone, configurați-vă preferințele din aplicația „Setări” de pe smartphone-ul dvs. și/sau din aplicația/aplicațiile de browser. De asemenea, există programe software care pot administra modulele cookie pentru dvs.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ, DACĂ DEZACTIVAȚI MODULELE COOKIE, ACEASTA VA LIMITA SERVICIILE PE CARE LE FURNIZĂM ȘI VĂ POATE AFECTA EXPERIENȚA DE UTILIZATOR.

 

(3) UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Fiecare Clinică va fi operatorul de date al tuturor datelor Pacienților, transmise și utilizate în iGRO, precum și al tuturor datelor Utilizatorilor finali.

Pfizer Healthcare Ireland va fi operator de date al datelor Utilizatorului final, pentru a permite utilizarea de către clinică a iGRO, astfel cum a fost stabilit. Pfizer Healthcare Ireland nu are nicio cerință cu privire la și nu dorește să primească date personale identificabile ale pacienților și nu va lua nicio decizie în calitate de operator de date cu privire la datele personale identificabile ale pacienților.

Utilizarea instrumentului iGRO de către Utilizatorul final are la bază relația contractuală a Pfizer cu Clinica și cu Utilizatorul final (reglementată, printre altele, de Condițiile de utilizare iGRO). Odată ce au fost înregistrate, datele Utilizatorului final sunt necesare pentru ca iGRO să funcționeze astfel cum s-a avut în vedere. În plus, putem utiliza date agregate și anonime în scopul analizei activității noastre, în conformitate cu interesele noastre legitime. Pfizer Healthcare Ireland poate folosi date privind Clinica și Utilizatorul final:

(a)  pentru înregistrarea și administrarea conturilor Clinicii/Utilizatorului final și pentru a oferi acces la Utilizatorii finali autorizați;

(b)  pentru a urmări și evalua utilizarea iGRO prin intermediul unor date ce nu permit identificarea;

(c)  pentru a trimite înștiințări privind indisponibilitatea sau actualizările aplicației (inclusiv suspendarea conturilor Utilizatorilor finali și retragerea din uz a iGRO);

(d)  pentru a răspunde la solicitările de asistență; și

(e)  pentru a înregistra detalii cu privire la contul de Utilizator final folosit pentru a crea, vizualiza și actualiza înregistrări privind pacienții și/sau date privind Utilizatorul final.

Pfizer Healthcare Ireland nu va avea acces la datele personale ale pacienților (ci numai la informații ce nu permit identificarea, astfel cum se descrie mai jos), iar furnizorii externi de servicii vor fi implicați numai pentru a opera, întreține și oferi asistență pentru iGRO, precum și pentru a genera și furniza informațiile menționate mai sus, ce nu permit identificarea, în SEE/Elveția și în conformitate cu măsurile de securitate prezentate mai jos. Pfizer Healthcare Ireland va acționa în calitate de operator de date al tuturor datelor criptate privind Pacienții. Furnizorii de servicii externi, Clinicile și Utilizatorii finali nu au obligația și nu este necesar să comunice date personale despre Pacienți către Pfizer.

Pfizer va primi numai următoarele informații ce nu permit identificarea:

  • numărul de Utilizatori finali din fiecare țară care folosesc iGRO;
  • numărul de pacienți pentru care s-a utilizat iGRO; și
  • valorile măsurate ale fiecărui indicator (de ex. numărul de pacienți care au fost diagnosticați cu DIHC sau cu sindrom Turner și cei care sunt mici pentru vârsta lor gestațională și în cazul cărora a fost folosit iGRO).

Pfizer va utiliza statisticile agregate realizate pe baza datelor păstrate în iGRO pentru a evalua în ce mod se utilizează iGRO și pentru a-i îmbunătăți funcționarea și performanța.

Furnizorii de servicii menționați mai sus vor elimina elementele de identificare și îi vor oferi societății Pfizer numai informațiile menționate mai sus, care nu conțin elemente de identificare.

Fiecare Clinică, în calitate de operator exclusiv de date al datelor personale ale pacienților, declară prin prezenta că:

(a)  toate instrucțiunile sale privind prelucrarea datelor personale, care sunt relevante pentru Pfizer și pentru furnizorii externi de servicii în scopul de a acționa în numele Clinicii în legătură cu iGRO, sunt fie descrise în această politică de confidențialitate, fie vor rezulta din folosirea de către Utilizatorul final a funcționalităților iGRO;

(b)  are responsabilitatea exclusivă de a numi și exclude Utilizatorii finali (despre care se va considera că acționează în numele Clinicii care i-a numit) în calitate de utilizatori autorizați să acceseze, să actualizeze și să elimine datele personale ale pacienților din iGRO;

(c)  a aprobat utilizarea unor furnizori de servicii externi după ce a primit de la Pfizer (prin intermediul acestei politici de confidențialitate sau după ce a adresat societății Pfizer întrebările relevante) și a evaluat informațiile în acest sens, necesare conform legislației privind protecția datelor aplicabile Clinicii;

(d)  cunoaște în mod complet modul în care poate accesa, actualiza și șterge datele personale ale pacienților din funcționalitățile iGRO relevante și are responsabilitatea exclusivă de a răspunde direct la orice solicitări ale pacienților privind confidențialitatea și de a-și îndeplini obligațiile privind calitatea datelor personale și păstrarea acestora; și

(e)  va notifica societatea Pfizer în scris în cazul în care decide să întrerupă utilizarea iGRO, iar în acest caz Clinica va avea responsabilitatea exclusivă de a elimina datele personale ale pacienților din iGRO.

CLINICA ARE RESPONSABILITATEA DE A ÎNȘTIINȚA UTILIZATORII FINALI ȘI PACIENȚII CU PRIVIRE LA STATUTUL CLINICII ȘI AL PFIZER HEALTHCARE IRELAND ÎN CALITATE DE OPERATORI DE DATE ȘI DE A LE EXPLICA UTILIZATORILOR FINALI ȘI PACIENȚILOR ÎN CE MOD DATELE LOR PERSONALE VOR FI UTILIZATE ȘI PROTEJATE CONFORM CELOR DESCRISE ÎN PREZENTA ȘI DE A OBȚINE CONSIMȚĂMÂNTUL LOR ÎNAINTE DE A INTRODUCE DATELE PACIENȚILOR ÎN IGRO.

 

(4) SECURITATEA DATELOR

iGRO și furnizorii de servicii menționați mai jos utilizează tehnologii de securitate, inclusiv paravane de protecție, pentru protejarea informațiilor și dispun de proceduri care au scopul de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și flexibilitatea sistemelor folosite pentru a găzdui, întreține și oferi asistență pentru aceste informații.

Toate datele Utilizatorilor finali (cu excepția adreselor de e-mail) sunt criptate folosind tehnologia SSL (Secure Sockets Layer), odată ce Utilizatorul final le-a completat în aplicația iGRO și a efectuat clic pe „Salvare”.

Toate datele Pacientului sunt criptate folosind tehnologia SSL (Secure Sockets Layer), odată ce Utilizatorul final le-a completat în aplicația iGRO și a efectuat clic pe „Salvare”.

Pe lângă furnizorii de servicii menționați mai jos, numai Clinica (prin intermediul Utilizatorilor finali) va avea acces la datele ce permit identificarea pacienților. Personalul Pfizer nu poate accesa datele ce permit identificarea pacienților.

(5) UTILIZAREA FURNIZORILOR DE SERVICII

Pfizer va utiliza furnizori externi de servicii pentru a pune la dispoziție instrumentul și serviciul iGRO, inclusiv găzduirea iGRO (ceea ce include și bazele de date aferente), în scopul furnizării serviciilor de întreținere și asistență și pentru a acționa ca funcție de asistență tehnică pentru Utilizatorii finali ai iGRO.

Acești furnizori de servicii vor elimina elementele de identificare din datele transmise prin iGRO și vor furniza aceste informații ce nu permit identificarea, care au fost descrise mai sus, numai către societatea Pfizer în modul descris în această Politică de confidențialitate. În toate cazurile, Pfizer a întreprins măsuri pentru a se asigura că toate datele Utilizatorilor finali și ale Pacienților sunt protejate în mod adecvat, în conformitate cu această Politică de confidențialitate și sunt păstrate în întregime în Spațiul Economic European și/sau în Elveția.

(6) MODIFICĂRI ADUSE POLITICII

Legile și practicile din domeniul confidențialității se dezvoltă în permanență, iar Pfizer își propune să îndeplinească standardele înalte. Prin urmare, politicile și procedurile noastre sunt revizuite în permanență. Este posibil să actualizăm în anumite momente această Politică de confidențialitate și vă sugerăm să accesați periodic această pagină pentru a consulta cea mai recentă versiune.

De asemenea, putem înștiința prin e-mail Clinicile și/sau Utilizatorii finali cu privire la modificările aduse Politicii noastre de confidențialitate.

(7) SITE-URI WEB EXTERNE

Dacă site-ul web conține legături către alte site-uri web sau servicii care sunt deținute sau controlate de entități externe, nici Pfizer și nici furnizorii săi de servicii nu sunt responsabili pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale respectivelor site-uri web sau servicii externe. Înainte de utilizare, Clinica și/sau Utilizatorii săi finali ar trebui să verifice dacă politicile și practicile sunt acceptabile pentru ei.

(8) DREPTURI INDIVIDUALE ȘI PĂSTRAREA DATELOR

Dacă doriți să solicitați revizuirea, corectarea, actualizarea, suprimarea, restricționarea sau ștergerea Datelor personale pe care ni le-ați furnizat prin intermediul iGRO sau dacă doriți să primiți o copie electronică a acestor Date personale în scopul transmiterii către o altă societate, puteți face acest lucru folosind funcționalitățile din iGRO sau ne puteți transmite solicitarea dvs. folosind formularul de contact din pagina de „Asistență” din iGRO; alternativ, ne puteți contacta astfel cum se specifică în secțiunea „Contact” de mai jos. Vom răspunde solicitării dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă.

În solicitarea dvs., vă rugăm să ne spuneți ce Date personale doriți să modificăm, dacă ați dori să le suprimați din baza noastră de date sau, de asemenea, ce limitări ați dori să punem asupra utilizării acestora de către noi. Pentru protecția dvs., este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a vă implementa solicitarea. Vom încerca să ne conformăm cererii cât mai repede posibil.

Rețineți că este posibil să fie necesar să păstrăm anumite Date personale în scopuri de evidență și/sau pentru a finaliza orice tranzacție pe care ați început-o înainte de a solicita o modificare sau ștergere.

Toate solicitările de acces din partea pacienților trebuie adresate Clinicii sau trebuie gestionate de Utilizatorii finali din pagina „Asistență” din iGRO. Utilizatorii finali trebuie să își actualizeze și să își corecteze informațiile din profil folosind secțiunea „Profil” din instrumentul iGRO.

Pfizer nu are acces la datele personale ale Pacienților. Clinica și Utilizatorul final au responsabilitatea de a se asigura că datele Pacienților sunt actuale și exacte. În orice moment, Utilizatorul final poate șterge datele Pacienților completate de el/ea sau de pacienții săi în iGRO.

(9) CONTACT

Societatea care deține responsabilitatea de a colecta, utiliza și dezvălui Datele dvs. personale în conformitate cu această Politică de confidențialitate este

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Healthcare Ireland, 9 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24 - D24NT20, Irlanda

Dacă aveți întrebări despre această Politică de confidențialitate sau dacă doriți să solicitați exercitarea oricăror drepturi individuale, vă rugăm să ne contactați la [adresa de e-mail], sau să ne scrieți la adresa de mai jos:

Pfizer Healthcare Ireland, 9 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24 - D24NT20, Irlanda

De asemenea, puteți lua legătura cu responsabilul nostru pentru protecția datelor din țara sau regiunea dvs., dacă este cazul. Pentru afla datele sale de contact, vizitați DPO.Pfizer.com.

(10) CUM SE DEPUNE O PLÂNGERE LA UN ORGANISM DE REGLEMENTARE

Utilizatorul final are dreptul de a înainta o plângere la autoritatea pentru protecția datelor din jurisdicția sa (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080), în cazul în care i-au fost încălcate drepturile.