CONDIŢIILE DE UTILIZARE iGRO PENTRU CLINICI

 
Prezentare generală şi obiective 
iGRO™ este un dispozitiv medical disponibil pe internet dezvoltat de Pfizer Inc. şi în numele acesteia în SUA pentru utilizarea de către clinicile de endocrinologie (care pot fi medici practicieni, parteneriate, organisme încorporate sau alte forme de entităţi) („Clinici”) şi personalul autorizat al acestora („Utilizatori finali”) în predicţia rezultatelor de creştere la copiii trataţi cu hormon de creştere („iGRO”). Anticiparea creşterii se obţine utilizând algoritmi publicaţi integraţi în dispozitivul medical. Obiectivul este îmbunătăţirea de către Clinică a managementului pacienţilor; de asemenea, poate contribui la identificarea de către Clinică a pacienţilor care prezintă un răspuns excesiv sau insuficient la tratamentul cu hormon de creştere (GH) şi a celor cu probleme de conformitate.
 
Dispozitivul medical iGRO constă dintr-un program software şi o bază de date pentru suport. Va fi lansat în etape pentru a fi utilizat în Clinici medicale din Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Finlanda, Norvegia, Danemarca, Belgia, Olanda, Germania, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Elveţia, Austria, Portugalia, România şi este posibil să devină disponibil şi în alte teritorii.
 
iGRO este clasificat în UE ca Dispozitiv Medical clasa I şi este marcat „CE” în conformitate cu legislaţia şi reglementările UE în vigoare. Pfizer Inc este producătorul legal al iGRO. Pfizer Healthcare Ireland, 9, Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus - Dublin 24 D24NT20 - IRLANDA este reprezentantul legal autorizat al iGRO in UE.
 
Termenul „Pfizer” în cadrul acestor Condiţii de utilizare reprezintă grupul de companii Pfizer care include Pfizer Inc., Pfizer Consumer Healthcare şi Pfizer Healthcare Ireland.
 
RAPORTAREA REACŢIILOR ADVERSE
Raportarea reacţiilor adverse suspectate sau a eventualelor incidente legate de utilizarea acestui instrument de măsurare este importantă.
 
Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată sau eventualele incidente prin intermediul sistemului naţional de raportare:
 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1/ Sos. Nicolae Titulescu nr. 58 sector 1 București
Tel: + 4 0757 117 259/ +40 21 260 0158
Fax: +4 0213 163 497/+40 21 222 8683
 
De asemenea, puteţi raporta reacţii adverse suspectate şi direct către compania Pfizer utilizând unul
din următoarele detalii de contact:
Tel: +40.21.207.2800
Fax: +40.21.207.2806
 
Dacă doriți informaţii suplimentare, vă rugăm să folosiţi unul dintre următoarele detalii de contact:
Tel: +40.21.207.2800
 
 
PRIN UTILIZAREA iGRO CONFIRMAŢI CĂ SUNTEŢI AUTORIZAT DE CLINICA DVS. ŞI SUNTEŢI DE ACORD, ÎN NUMELE DVS. ŞI AL CLINICII DVS., CU ACESTE CONDIŢII DE UTILIZARE ALE iGRO.
 
 
1 Utilizatori finali. Clinicile de endocrinologie (care pot fi medici practicieni, parteneriate, organisme încorporate sau alte forme de entităţi) care au acordul Pfizer de a utiliza iGRO vor notifica Pfizer despre fiecare persoană din cadrul personalului lor care va avea acces şi va utiliza iGRO folosind contul Clinicii.
 
2 Înregistrare. Pentru a-şi configura contul individual, fiecare Utilizator final va fi invitat, prin intermediul unei invitaţii prin e-mail făcute de Pfizer sau în numele Pfizer, să se înregistreze.
 
3 Conturi de utilizator final şi controlul accesului. iGRO va stoca numele, prenumele şi adresa de e-mail a fiecărui Utilizator final din cadrul fiecărei Clinici, pentru a putea crea contul lor individual în sistemul iGRO („Cont de utilizator final”). Fiecare Cont de utilizator final va avea un ID de utilizator unic şi va fi protejat prin parolă. Fiecare Clinică va fi în întregime răspunzătoare pentru a se asigura că ID-urile de utilizator şi parolele pentru fiecare dintre Utilizatori săi finali rămân confidenţiale şi nu sunt utilizate de nicio altă persoană care nu este autorizată de către Clinică. De asemenea, Clinica este în întregime răspunzătoare pentru toate activităţile care se desfăşoară în fiecare din Conturile sale de utilizator final. În cazul în care un Utilizator final nu mai este angajat al respectivei clinici, acea Clinică este răspunzătoare să împiedice accesul Utilizatorului final la iGRO. Pfizer îşi rezervă dreptul de a suspenda oricare dintre Conturile de utilizator final şi de a retrage iGRO oricând, indiferent de motiv
 
4 Audit. iGRO include o pistă automată de audit care va înregistra detalii despre Contul de utilizator final care a fost utilizat pentru crearea, vizualizarea şi actualizarea oricăror înregistrări ale pacientului sau Utilizatorului final.
 
5 Cookie-uri. iGRO necesită plasarea de cookie-uri pe dispozitivul(ele) dvs. (pentru detalii, consultaţi Politica de confidenţialitate iGRO la linkul de mai jos) şi sunteţi de acord cu plasarea şi utilizarea lor. În cazul în care acestea se modifică, veţi fi anunţat.
 
6 Acces la internet şi securitate. iGRO este un dispozitiv medical disponibil pe internet ce are nevoie de acces la internet prin intermediul unei tehnologii a unui furnizor de servicii de internet (Furnizor de reţea). Este posibil ca accesul la iGRO să nu fie posibil fără o conexiune la internet. Sunteţi în întregime răspunzător pentru acoperirea tuturor costurilor solicitate de Furnizorii de reţea. Sunteţi de acord şi acceptaţi că utilizarea internetului nu este întotdeauna sigură şi orice utilizare a internetului sau a unor reţele nesecurizate de către Clinică sau Utilizatorii finali (inclusiv, dar fără a se limita la hotspoturi wireless) se face pe riscul propriu al Clinicii dvs. (pentru detalii privind tehnologiile de securizare a datelor stocate în iGRO, consultaţi Politica de confidenţialitate).
 
7 Utilizarea iGRO. Consimţiţi să acţionaţi întotdeauna în limitele legii atunci când utilizaţi sau accesaţi iGRO şi nu veţi întreprinde nicio acţiune care să dăuneze, să interfereze cu, să perturbe accesul la, să întrerupă sau să afecteze funcţionalitatea iGRO sau să limiteze utilizarea dispozitivului medical de către alţi utilizatori.
 
8 Conţinut. Consimţiţi că accesul la şi utilizarea iGRO şi a conţinutului său se face pe propriul risc. Pfizer şi/sau furnizorii săi de suport tehnic pot adăuga, modifica sau şterge materiale de pe iGRO oricând şi conform aprecierii proprii. Pfizer va face eforturi rezonabile pentru a include pe iGRO informaţii corecte şi actualizate, dar nu oferă nicio garanţie, nu îşi asumă nicio obligaţie şi nu îşi ia niciun angajament, de orice fel, cu privire la acurateţea, caracterul actual, calitatea, integralitatea sau oportunitatea scopului acestora. Pfizer neagă orice garanţii, exprimate sau implicite, în măsura cea mai extinsă permisă de lege. Nici Pfizer, nici entităţile sale afiliate şi nici orice altă persoană implicată în crearea, producerea sau livrarea iGRO nu pot fi trase la răspundere pentru nicio pierdere, daună sau cheltuială, de orice natură ar fi, fie contractuală, fie delictuală (inclusiv neglijenţă) cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă sau de abateri săvârşite cu intenţie sau de orice altă natură care ar putea reieşi în urma încrederii în informaţiile conţinute în iGRO sau ca rezultat al accesului la, utilizarea sau incapacităţii de a utiliza iGRO sau în legătură cu orice erori sau omisiuni din conţinutul său. Această limitare include orice pierderi, daune sau costuri provocate de orice viruşi sau alte tehnologii dăunătoare care infectează computerul, software-ul sau datele.
 
9 Site-uri de internet şi link-uri ale unei părţi terţe. iGRO poate conţine link-uri sau referinţe la alte site-uri de internet întreţinute de părţi terţe asupra cărora Pfizer nu are niciun control. Astfel de link-uri sunt furnizate numai ca o facilitate. Pfizer nu oferă nicio garanţie, nu îşi asumă nicio obligaţie şi nu îşi ia niciun angajament, de orice fel, cu privire la acurateţea, caracterul actual, calitatea, integralitatea sau oportunitatea scopului niciunei informaţii conţinute de astfel de site-uri de internet şi nu poate fi tras la răspundere pentru pierderile, daunele sau costurile, de orice fel, care ar reieşi din aceste informaţii. Includerea unui link a unei părţi terţe nu implică nicio aprobare sau recomandare din partea Pfizer.
 
10 Informaţii neconfidenţiale. Orice comunicare sau orice alt material pe care îl trimiteţi Pfizer prin internet sau îl postaţi pe site-ul de internet, prin poştă electronică sau în alt mod, de exemplu orice întrebare, comentariu sau sugestie, este şi va fi considerată neconfidenţială, iar Pfizer nu va avea nicio obligaţie, de niciun fel, faţă de dvs. Pfizer va avea libertatea de a folosi orice idei, concepte, cunoştinţe sau tehnici conţinute în aceste comunicări şi materiale în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, producerea şi comercializarea de produse, fără a avea nicio răspundere sau obligaţie, financiară sau de alt fel, faţă de orice persoană.
 
11 Drepturi de proprietate intelectuală. Orice informaţii protejate de legea dreptului de autor, brevete, drepturi asupra bazei de date, mărci comerciale, concepte, cunoştinţe şi informaţii confidenţiale (fie că sunt sau nu înregistrate) şi orice alt tip de drepturi de proprietate existente în legătură cu acest site de internet şi dispozitivul medical iGRO sunt proprietatea Pfizer şi/sau a licenţiatorilor Pfizer. Conţinutul iGRO poate fi copiat numai în scop necomercial, pentru referinţă individuală şi în condiţiile în care sunt reţinute fără modificări toate mărcile de proprietate şi, prin urmare, nu poate fi recopiat, reprodus sau redistribuit în niciun alt mod. Cu excepţia cazului în care se permite în mod expres, nici Clinica, nici Utilizatorul final nu poate copia, afişa, descărca, distribui, modifica, reproduce, republica sau retransmite integral sau parţial nicio informaţie, text sau documente conţinute în iGRO în niciun mediu electronic sau în copie imprimată şi nici nu poate crea nicio operă derivată pe baza acestora, fără consimţământul expres în scris al Pfizer (aceasta nu împiedică Clinica sau Utilizatorul final să realizeze o copie a oricăror date ale pacientului necesare pentru conformitatea cu orice obligaţii care ţin de etica medicală). În plus, numele şi siglele Pfizer şi iGRO sunt mărci comerciale şi nu pot fi utilizate fără consimţământul în scris al Pfizer. Folosirea incorectă a mărcilor comerciale ale Pfizer sau a oricăror altor materiale este interzisă şi poate intra sub incidenţa legii drepturilor de autor, a mărcii comerciale şi/sau altor legi. Vă rugăm să notaţi că Pfizer îşi impune activ şi agresiv drepturile asupra proprietăţii intelectuale în măsura maximă permisă de lege.
 
12 Incidente de securitate. Consimţiţi să anunţaţi imediat funcţia iGRO de suport/asistenţă în legătură cu orice utilizare neautorizată a oricărui cont de Utilizator final sau orice alt incident de securitate.
 
13 Relaţia cu pacienţii. Relaţia între o Clinică sau un Utilizator final şi orice pacienţi ai Clinicii sau ai Utilizatorului final este în întregime o chestiune privată între Clinică şi pacient(ţi), iar Clinica nu va face şi se va asigura că nici Utilizatorul final nu va face nimic care să creeze vreo obligaţie din partea Pfizer faţă de vreun pacient sau de vreo altă persoană, cu excepţia unor situaţii expres permise de aceste Condiţii de utilizare.
 
14 Protecţia datelor. Clinica este de acord şi consimte că, în conformitate cu legile privind confidenţialitatea aflate în vigoare în Elveţia şi UE, Clinica va fi operatorul de date cu privire la toate informaţiile pacientului trimise şi utilizate în cadrul iGRO şi la toate informaţiile Utilizatorului final. Pfizer Healthcare Ireland va fi operatorul de date în comun cu privire la datele Utilizatorului final. Clinica este de acord şi consimte că poartă întreaga responsabilitate pentru conformitatea cu legislaţia locală privind protecţia datelor, de una singură şi fiecare dintre Utilizatorii săi finali, pentru a se asigura că fiecare pacient şi Utilizator final este informat în legătură cu modul în care le vor fi folosite datele personale şi pentru obţinerea consimţământului din partea fiecărui pacient şi Utilizator final şi a înregistrărilor şi autorizaţiilor care sunt necesare pentru organismele de reglementare. Clinica este de acord că există părţi terţe implicate în procesarea şi găzduirea datelor conţinute de iGRO şi în efectuarea lucrărilor de mentenanţă şi care pot acţiona drept funcţie de suport ethnic pentru Utilizatorii finali ai iGRO. Părţilor terţe, Clinicilor şi Utilizatorilor finali nu li se solicită şi nici nu se aşteaptă de la acestea să transmită date personale către Pfizer. Pfizer Healthcare Ireland va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele personale stocate în iGRO sunt securizate şi păstrate în interiorul Spaţiului Economic European şi/sau Elveţia când sunt procesate de aceste părţi terţe (pentru detalii, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate pentru iGRO, la link-ul de mai jos).
 
15 Manipularea datelor. Clinica se va asigura că numai Utilizatorii săi finali vor putea introduce, vizualiza şi actualiza datele pacientului şi administra pacienţii Clinicii utilizând iGRO.
 
16 Analiza datelor. Clinica este de acord şi consimte că Pfizer poate utiliza statistici agregate despre datele stocate în iGRO pentru a evalua modul în care este folosit iGRO şi pentru a-i îmbunătăţi funcţionalitatea şi performanţele. Prin prezentul document, Clinica nominalizează furnizorul de servicii desemnat de Pfizer (detaliile despre acesta vor fi furnizate de Pfizer la cerere) pentru a agrega datele şi pentru a furniza statisticile agregate către Pfizer.
 
17 Recomandare. iGRO nu trebuie să înlocuiască judecata medicală, sfatul medicului, diagnosticul sau tratamentul acestuia pentru nicio afecţiune sau problemă de sănătate şi nu trebuie considerat sau interpretat ca atare. Consultaţi documentul "Utilizarea adecvată a iGRO", disponibil în link-ul din josul acestei pagini, pentru o explicaţie despre modul în care pot fi utilizate modelele iGRO.
 
18 Compatibilitate. Nu se oferă niciun angajament şi nicio garanţie că iGRO este compatibil cu orice tip de hardware sau versiuni software sau aplicaţii. Puteţi obţine informaţii despre fiecare versiune a iGRO şi compatibilitatea hardware şi software a acesteia în Ghidurile utilizator tehnic din secţiunea suport a iGRO.
 
19 Diverse. În măsura în care oricare dintre aceste Condiţii de utilizare sunt considerate a fi ilegale, invalide sau imposibil de aplicat, aceste prevederi vor fi detaşate şi şterse fără a afecta aplicabilitatea prevederilor rămase.
 
20 Drepturile părţi terţe. Cu excepţia cazului în care aceste Condiţii de utilizare stabilesc altfel, nicio persoană care nu este parte a lor nu va avea dreptul de a beneficia de sau de a impune oricare dintre aceste Condiţii de utilizare.
 
21 Modificări. Pfizer poate modifica aceste Condiţii de utilizare oricând, fără preaviz, prin postarea unei noi versiuni a dispozitivului medical iGRO. Utilizatorii finali trebuie să verifice regulat dacă au apărut modificări. Prin continuarea utilizării iGRO după postarea unei noi versiuni, Utilizatorul final îşi dă consimţământul pentru noile Condiţii de utilizare.
 
22 Lege aplicabiă. Aceste Condiţii de utilizare şi utilizarea iGRO vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legile în vigoare din România. Instanţele române vor avea jurisdicţie neexclusivă asupra oricăror dispute juridice în legătură cu dispozitivul medical iGRO şi/sau aceste Condiţii de utilizare.
 
 
PFIZER POATE MODIFICA ACESTE CONDIŢII DE UTILIZARE DIN CÂND ÎN CÂND, AŞADAR ESTE INDICAT SĂ VERIFICAŢI PERIODIC ACESTE CONDIŢII DE UTILIZARE, DEOARECE ORICE MODIFICĂRI INTRĂ ÎN VIGOARE DIN MOMENTUL POSTĂRII LOR.